Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406246
Title Bewaring van zetmeelaardappelrassen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - opslagverliezen - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - potatoes - varieties - varietal resistance - pest resistance - storage losses - potato stores - starch potatoes
Categories Potatoes / Food Preservation
Abstract Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek uitgevoerd naar het bewaarverlies bij nieuwe zetmeelaardappelrassen: Ook zonder het optreden van rot is er een groot verschil in bewaarverlies; Goed bewaarbaar zijn de nieuwe rassen Valiant en Festien; De rassen Aviala, Valiant en Mercator zijn iets kiemlustig, echter minder dan het in de praktijk wel bekende kiemlustige ras Seresta
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.