Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406248
Title Rassenonderzoek sojabonen op lössgrond 2004-2006
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Kennisakker.nl 2001 (2007)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) sojabonen - peulvruchten - cultuurmethoden - veredelen - rassen (planten) - nieuwe soorten - gewasopbrengst - marketingkanalen - löss - akkerbouw - soyabeans - grain legumes - cultural methods - breeding - varieties - new species - crop yield - marketing channels - loess - arable farming
Categories Dry Beans
Abstract Van de teelt van sojabonen is binnen Nederland niet veel bekend. Het gaat hier om de teelt van droog te oogsten sojabonen. Door ontwikkeling van nieuwe rassen en andere afzetmogelijkheden van soja dan veevoer, is de vraag naar voren gekomen of de teelt van droog te oogsten sojabonen perspectief biedt onder Nederlandse omstandigheden. Het doel van deze proef was te onderzoeken welke teeltproblemen actueel zijn en of deze teelt kan concurreren met de sojateelt in bijvoorbeeld Frankrijk. Bij een voldoende hoog saldo zou deze sojateelt het rendement van veel agrarische bedrijven kunnen verbeteren. Naast de kg-opbrengst is ook de ruw vet - en ruw eiwitopbrengst bepaald. In deze samenvatting zijn de resultaten van drie jaar onderzoek (2004-2006) gepresenteerd. De rapporten van het onderzoeksjaar 2006 en de onderzoeksperiode 2004-2006 zijn als bijlage bijgevoegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.