Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406261
Title Biologisch uitgangsmateriaal : knelpunteninventarisatie in vermeerdering, opkweek en teelt
Author(s) Klein Swormink, B.W.; Sukkel, W.; Wolf, P.L. de
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
Department(s) Applied Plant Research
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) vermeerderingsmateriaal - biologische landbouw - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - groenteteelt - rassen (planten) - vollegrondsteelt - propagation materials - organic farming - cultural methods - sustainability - vegetable growing - varieties - outdoor cropping
Categories Vegetables / Organic Farming
Abstract In het kader van het LNV-onderzoeksprogramma "Gezond en vitaal uitgangsmateriaal voor biologische en andere vormen van duurzame landbouw" is een onderzoek gedaan naar de knelpunten bij de vermeerdering, opkweek en gebruik van biologisch uitgangsmateriaal. Hiervoor is een enquête gehouden onder een groep biologische akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers en is een aantal interviews gehouden bij vermeerderaars en kwekers van biologisch uitgangsmateriaal, aanvullend op een eerdere inventarisatie bij veredelingsfirma’s. Uit de resultaten van de enquête en de interviews blijkt dat slechts voor enkele gewassen de invoering van de EU-verordening in 2004 weinig problemen op zal leveren. Voor veel gewassen blijkt het rassenassortiment erg beperkt en/of voldoen de beschikbare biologisch vermeerde rassen niet aan de wensen van de telers. De telers geven dit aan als de belangrijkste redenen voor het gebruik van gangbaar vermeerderd niet-ontsmet uitgangsmateriaal. Slechts voor de gewassen waar de telers weinig hebben aan te merken op de kwaliteit van het biologisch vermeerderd uitgangsmateriaal lijkt 2004 realistisch. De geloofwaardigheid van de biologische sector is in het geding wanneer de invoering van de verordening opnieuw wordt uitgesteld, maar het is de vraag of dit opweegt tegen de genoemde negatieve gevolgen van de verordening voor veel biologische teelten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.