Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406264
Title Dosering glyfosaat kritisch bekijken
Author(s) Zeeland, M.G. van; Weide, R.Y. van der
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 mei.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) onkruidbestrijding - glyfosaat - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - uien - dosering - akkerbouw - vollegrondsteelt - weed control - glyphosate - plant protection - integrated control - onions - dosage - arable farming - outdoor cropping
Categories Weed Control
Abstract Bij afbranden van onkruid met glyfosaat kan de dosering omlaag wanneer het onkruid nog klein is, bij gevoelige soorten en bij gunstige omstandigheden. Bij terugdringing van de biomassa kan de dosering nog verder omlaag. Dit kan een rol spelen wanneer men wil voorkomen dat onkruiden in bloei komen, of als men de groei wil vertragen om onkruiden mechanische te bestrijden. Soms werkt eggen beter, omdat dit ook nog niet opgekomen (kiemend) onkruid bestrijdt. Aan de andere kant kan de mechanische bewerking een extra lichtprikkel geven, waardoor niet gekiemd onkruidzaad gaat kiemen. Het is aan te bevelen het gebruik van glyfosaat te matigen, waar dit mogelijk is. Zodat het mogelijk blijft van dit veelgebruikte middel gebruik te blijven maken. Dit in het perspectief van de wens en de druk vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties, die het gebruik van middelen willen terugdringen. Trefwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, uien, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, gewasbescherming, zaaiuien, glyfosaat, lage dosering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.