Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406270
Title Mestraffinage - Voorkoeling - Warmteterugwinning - Verlichting
Author(s) Ellen, H.H.; Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Wemmenhove, H.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) rundveehouderij - duurzame veehouderij - mestverwerking - mest - raffineren - koeling - warmteterugwinning - verlichting - melkkoeien - melken - melkmachines - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - manure treatment - manures - refining - chilling - heat recovery - lighting - dairy cows - milking - milking machines
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract Het bedrijf van familie Hilhorst is sinds 1987 gevestigd in Noord-Sleen (Drenthe). In 2009 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd, waarin plaats is voor de 170 aanwezige melkkoeien. Daarnaast houdt men 120 stuks jongvee. Hilhorst vindt het belangrijk dat de veehouderij duurzamer wordt. De afzet van mest is daarin een belangrijk issue. Hij wil de benutting van mineralen beter, waardoor minder vervuiling van het grondwater optreedt. Hij richt zich op het bewust omgaan met energie en ziet mogelijkheden om in de toekomst energie te produceren. Dit betekent extra inkomsten voor het bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.