Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406274
Title Witkalken
Author(s) Ellen, H.H.; Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Timmerman, M.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) varkenshouderij - proefbedrijven - kennisoverdracht - energiebesparing - daken - varkensstallen - pig farming - pilot farms - knowledge transfer - energy saving - roofs - pig housing
Categories Pigs / Animal Husbandry (General) / Knowledge Exchange
Abstract Binnen de tuinbouw is het kalken van kassen een ingeburgerde manier om warmte-instraling door zonlicht tegen te gaan. De witte reflecterende laag zorgt ervoor dat het dak koel blijft, waardoor er minder warmte in de kas komt. De meeste varkensstallen zijn voorzien van donkere golfplaten. Onder deze platen ontstaat, voornamelijk in de zomer, een grote hoeveelheid warmte die indirect ook de afdelingen eronder verwarmt. Hierdoor moet meer worden geventileerd om de dieren koel te houden, waardoor het energieverbruik oploopt. Het kalken van een dak kan juist in deze situatie verhitting van de afdelingen eronder voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.