Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406276
Title Houtverbranding - Zonnepanelen - Frequentieregelaars - Hoogfrequente TL
Author(s) Ellen, H.H.; Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Kasper, G.J.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) vleeskalveren - rundvee - rundveehouderij - zonne-energie - elektriciteit - hout - branders - verbranden - kachels - verwarming - biobased economy - veal calves - cattle - cattle husbandry - solar energy - electricity - wood - burners - burning - stoves - heating
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract Maatschap Klopman is een modern vleeskalverenbedrijf voor witvleesproductie met 1168 dierplaatsen. Bij de ontwikkeling is ingezet op groei, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, efficiency en dierenwelzijn. Er is een landschapsplan gemaakt om het bedrijf optimaal in de omgeving in te passen. De kalveren hebben vloerverwarming en ruim 10% meer ruimte dan wettelijk noodzakelijk is. In de ‘keuken’ wordt het voer geheel automatisch samengesteld en het doseren van de melk geschiedt geheel automatisch.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.