Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406278
Title Terra-Sea systeem - Zonnepanelen
Author(s) Ellen, H.H.; Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Emous, R.A. van
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) vleeskuikens - pluimveehouderij - pluimveehokken - stalklimaat - reinigers - warmteopslag - warmtewisselaars - warmtepompen - zonne-energie - zonne-energieverwarming - fijn stof - ammoniakemissie - broilers - poultry farming - poultry housing - stall climate - scrubbers - heat retention - heat exchangers - heat pumps - solar energy - solar heating - particulate matter - ammonia emission
Categories Animal Housing, Management and Care / Energy
Abstract Terra-Sea is een systeem dat gebruik maakt van verschillende technieken om het energieverbruik terug te dringen en een optimaal klimaat in de stal te behalen. Daarmee worden de technische resultaten verbeterd en de emissies van ammoniak, geur en fijnstof gereduceerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.