Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406279
Title Zonnepanelen - Warmteterugwinning
Author(s) Ellen, H.H.; Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Timmerman, M.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) varkens - varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - zonne-energie - elektriciteit - reinigers - warmteterugwinning - fijn stof - ammoniakemissie - pigs - pig farming - sows - pig housing - solar energy - electricity - scrubbers - heat recovery - particulate matter - ammonia emission
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care / Solar Energy
Abstract Het zeugenbedrijf van familie de Wildt is gelegen aan Nieuwe Schuttingkanaal te Roswinkel. Op deze locatie zijn 1250 zeugenplaatsen, 5600 biggenplaatsen en 600 opfokzeugenplaatsen aanwezig. De stal is recent nieuw gebouwd. De stal is voorzien van een combiwasser, wat de emissie van geur, ammoniak en fijnstof reduceert. Op het zeugenbedrijf wordt met zonnepanelen elektriciteit geproduceerd. Om het energiegebruik op het zeugenbedrijf te reduceren wordt warmte ontrokken uit de afgevoerde ventilatielucht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.