Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406330
Title Rasspecifieke stikstofbemesting bij zetmeelaardappelen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) akkerbouw - stikstofmeststoffen - rassen (planten) - rasverschillen - bemesting - fabrieksaardappelen - arable farming - nitrogen fertilizers - varieties - breed differences - fertilizer application - starch potatoes
Categories Arable Farming / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Om het maximale rendement te halen vraagt ieder zetmeelaardappelras zijn eigen wijze van telen. Met name de hoogte van de stikstofgift is afhankelijk van het ras en het perceel. Mede bepalend voor het vaststellen van het juiste bemestingsniveau is het geplande oogstmoment en of er voor langere tijd bewaard moet gaan worden. Late en zeer late rassen hebben, vanwege hun natuurlijke laatrijpheid, over het algemeen minder stikstof nodig dan de vroege tot middenlate rassen. Bij de vroege rassen kan extra stikstof zorgen voor een iets langer groeiseizoen en een daardoor voor een hoger uitbetalingsgewicht. Met deling van de gift, kan de totale hoeveelheid stikstof veelal iets lager zijn. Het voordeel van deling van de stikstofgift is, dat het gewas nog enigszins is te sturen en dat ingespeeld kan worden op het groeiseizoen. Bedenk wel dat bij zetmeelaardappelen die voor langere tijd bewaard moeten worden, het streven meer gericht moet zijn op een hoog uitbetalingsgewicht en een goede kwaliteit bij het afleveren en minder op een maximaal uitbetalingsgewicht bij de oogst in oktober.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.