Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406336
Title Inventarisatie van nieuwe en bestaande mogelijkheden voor de bestrijding van schurft in aardappelen
Author(s) Veerman, A.; Boogert, P.H.J.F. van den
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) aardappelen - bestrijdingsmethoden - plantenziekteverwekkers - plantenziekten - spongospora subterranea - streptomyces scabiei - streptomyces - akkerbouw - potatoes - control methods - plant pathogens - plant diseases - arable farming
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Symptoms of plant pests, diseases and disorders
Abstract In de bestrijding van gewone schurft, poederschurft en netschurft in aardappelen is in de praktijk reeds sinds langere tijd geen wezenlijke vooruitgang geboekt. Ondanks feit dat in binnen- en buitenland veel onderzoek naar deze schurftsoorten is verricht, zijn hieruit geen nieuwe praktische methoden voor bestrijding of beheersing voortgekomen. Een acuut probleem in de praktijk van de aardappelteelt is dat één van de meest effectieve methoden om schurftaantasting te voorkomen – beregenen – voor een flink aantal telers niet meer beschikbaar is als gevolg van het verbod om met oppervlaktewater te beregenen op (poot)aardappelen. Dit rapport verslaat in de eerste plaats de stand van zaken voor wat betreft de kennis van de epidemiologie van genoemde drie schurftsoorten en welke aanknopingspunten voor onderzoek daarin te vinden zijn. Deze aanknopingspunten bieden kansen om te komen tot nieuwe praktische bestrijdings- en beheersingsmethodieken. In de tweede plaats wordt beschreven wat op dit moment de praktische alternatieven zijn voor beregening met oppervlaktewater, en hoe zij zich qua effect en kosten tot de laatstgenoemde verhouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.