Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406338
Title Ontwerpen in reconstructiegebied Limburg : een zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit. Dl. 2: Werk in uitvoering : hoe brengt een ontwerp-proces 'ruimtelijke kwaliteit' in reconstructiegebied Limburg
Author(s) Wintjes, A.L.W.; Groot, R.; Steekelenburg, M.G.N. van; Veelen, J. van
Source Wageningen : Alterra (Rapport / Alterra 606) - 48
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) regionale planning - landschapsplanning - reconstructie - ontwerp - midden-limburg - regional planning - landscape planning - reconstruction - design
Categories Land Use Planning
Abstract Het Reconstructieproces was al in volle gang, toen de ontwerpende inbreng een rol kreeg. In zes districten werkte men al twee jaar lang aan het Reconstructieplan. De ontwerpers zijn dus in een latere fase van het planproces ingestapt. De opzet van het ontwerpproces is wisselend van zelfontwerp tot gemeenschappelijk werken met stakeholders in ateliers. Vervolgens is door de ontwerpers geschetst aan een overall-schets, op basis waarvan een aantal nieuwe projecten is bedacht. Tenslotte is het materiaal gerubriceerd door de opdrachtgever en ontwerpers tot zes ontwerpverhalen met een inhoudelijke, beeldende en organisatie component. In de volgende hoofdstukken kunt u kennis nemen van deze ontwerpverhalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.