Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406339
Title Van scenario naar gebied en weer terug
Author(s) Dirkx, G.H.P.
Event Stichting Planologische Discussiedagen, 2011-05-19/2011-05-19
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2011
Keyword(s) gebiedsontwikkeling - natuurontwikkeling - regionale planning - area development - nature development - regional planning
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Scenario’s helpen de toekomst te verkennen. Ze laten zien welke keuzes voorliggen. Door scenario’s voor concrete gebieden uit te werken blijkt echter dat die keuzes niet altijd zo scherp zijn als de globaal geformuleerde scenario’s suggereren. Een gebiedsgerichte uitwerking geeft inzicht in hoe een theoretisch geformuleerd scenario uitpakt in de praktijk. Dat helpt scenario’s te verbeteren. Een gebiedsgerichte uitwerking van scenario’s maakt duidelijk om welke keuzes het werkelijk gaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.