Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406357
Title Welzijnsstal kan ook economisch uit : onderzoek & beleid
Author(s) Vlemminx, R.; Vrolijk, M.
Source V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - huisvesting van koeien - ligboxen - stalinrichting - ontwerpberekeningen - oppervlakte - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - cubicles - animal housing design - design calculations - surface area - animal welfare
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract In de huidige ligboxstallen beschikken koeien nu doorgaans over 6 tot 8 m² ruimte en de stallen zijn relatief weinig geautomatiseerd. Door de ruimte per koe sterk te vergroten en de stal vergaand te automatiseren is een forse welzijnswinst te boeken voor zowel koe als melkveehouder. Uit economische doorrekeningen van een stalontwerp uit het project Kracht van Koeien, blijkt dat dit mogelijk is zonder sterk toe te geven op het economische resultaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.