Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406365
Title P- gebruiksnorm kan nu bedrijfsspecifiek
Author(s) Oenema, J.; Hilhorst, G.J.
Source V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LR - PRC De Marke
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - normen - berekening - milieuwetgeving - Nederland - dairy farming - animal manures - phosphate - standards - calculation - environmental legislation - Netherlands
Categories Environmental Policy / Animal Husbandry and Environment / Cattle
Abstract Een bedrijfsspecifieke fosfaatnorm doet meer recht aan de werkelijke bedrijfsomstandigheden dan de nu geldende forfaitaire normen. Vanaf 2015 mogen we in Nederland niet méér fosfaatmeststof gebruiken dan dat het gewas onttrekt. Verder zullen rijke gronden met teveel aan fosfaat geleidelijk aan 'verarmd' worden tot een aanvaardbaar niveau. Het liefst zonder verlies van opbrengst. Met een rekentool, ontwikkeld door Koeien & Kansen, is het mogelijk gebruiksnormen bedrijfsspecifiek in te schatten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.