Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406367
Title Omringd door het verleden : scenario's voor de toekomst van de Hoge en Lage Linie van Doesburg
Author(s) Westerink - Petersen, J.; Kempenaar, J.; Heutinck, L.B.M.; Grift, E.A. van der
Source Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 277) - ISBN 9789085857334
Department(s) CL - Urban and Regional Development
CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) verdedigingswerken - geschiedenis - stedelijke gebieden - cultuurgeschiedenis - belevingswaarde - achterhoek - defensive works - history - urban areas - cultural history - experiential value
Categories Historical Buildings, Monuments
Abstract Niet voor niets zijn de vestingwerken van Doesburg aangewezen als beschermd Rijksmonument. Op verzoek van Stichting Stadsherstel is onderzocht op welke manier de cultuurhistorische waarden van de vestingwerken beter in beeld gebracht kunnen worden, zonder al te veel afbreuk te doen aan de bestaande natuurwaarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.