Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406383
Title Weerbare landbouwsystemen voor de akkerbouw
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Pulleman, M.M.; Sukkel, W.
Source Ekoland 31 (2011)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - vollegrondsteelt - biodiversiteit - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strokenteelt - akkerranden - duurzame landbouw - arable farming - outdoor cropping - biodiversity - cultural control - strip cropping - field margins - sustainable agriculture
Categories Cropping Systems / Arable Farming / Cultural Control
Abstract Biodiversiteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Door afname van biodiversiteit neemt ook de weerbaarheid vanuit de bodem, plant en gewas af. Voor biologische landbouw is deze weerbaarheid juist een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteitsproductie. Akkerranden, compost en teelt op stroken kunnen helpen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.