Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406388
Title Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: toegespitst op de 'Bouwen met Natuur' pilots Friese IJsselmeerkust : building with nature, case Markermeer IJsselmeer, MIJ 4.2, Deliverable 1.6
Author(s) Groot, A.M.E.; Lenselink, G.; Vlieger, B. de; Janssen, S.
Source S.l. : Ecoshape - 165
Department(s) CWC - Earth System Science and Climate Change
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurtechniek - morfologie - ecologie - waterbouwkunde - natuur - bescherming - sediment - kusten - ijsselmeer - ecological engineering - morphology - ecology - hydraulic engineering - nature - protection - coasts - lake ijssel
Categories Ecological Engineering
Abstract Het concept ‘Bouwen met Natuur’ richt zich op gebiedsgerichte ontwerpprocessen langs kusten met het doel om de interactie tussen menselijke ingrepen en ecosysteem processen te vergroten. Het concept maakt maximaal gebruik van dynamiek van natuurlijke processen en van de inzet van bio@engineers bij de ontwikkeling van nieuwe kustlandschappen. De uitdaging bij ‘Bouwen met Natuur’ projecten is om een menselijke ambitie m.b.t. waterbouw te realiseren op een wijze die maximaal gebruik maakt van het ecosysteem en tevens dit ecosysteem versterkt. Het zoeken naar een win@win situatie voor zowel de menselijke waterbouwambitie als voor de natuurwaarden is dus iets anders dan natuur behouden die er is of nieuwe natuur ontwikkelen. Ook is het concept fundamenteel anders dan het compenseren van natuur die elders verloren gaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.