Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406456
Title Kennis maken met onderzoek : Workshop van mbo-leerlingen Clusius College bij PPO in Lisse
Author(s) Nijman, J.; Os, G.J. van
Source Gewasbescherming 42 (2011)3. - ISSN 0166-6495 - p. 119 - 119.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) middelbaar beroepsonderwijs - landbouwkundig onderzoek - workshops (programma's) - agrarisch onderwijs - intermediate vocational training - agricultural research - workshops (programs) - agricultural education
Categories Agricultural Education
Abstract Voor de meeste mbo-leerlingen bollenteelt van het Clusius College was de workshop op 16 maart bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse een eerste kennismaking van het onderzoek, maar niet voor tweedejaars leerling Gert Aardenburg. Hij was er kort van te voren eerder geweest met zijn begeleider van het stagebedrijf tijdens een middag over galmijten. “Het is heel interessant. De onderzoekers kunnen je het verhaal vertellen achter de problemen waar telers mee te maken hebben.”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.