Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406482
Title Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van m ilieukritische stoffen in mosselen
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C061/11A) - 13
Department(s) IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) schaaldieren - ecotoxicologie - zware metalen - monitoring - westerschelde - eems-dollard - shellfish - ecotoxicology - heavy metals - western scheldt
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Analyse van milieukritische stoffen in mosselen. De door Rijkswaterstaat aangeleverde vangsten zijn afkomstig van twee locaties: Westerschelde (Knuitershoek) en Eems-Dollard Bocht van Watum). Bij IMARES werden de organisch chemische analyses uitgevoerd aan: kwik, arseen, vocht en as. De grootste klasse is al gedurende meerdere jaren niet meer te leveren (klasse 5: 58-70 mm). JAMP staat voor: Joint Assessment and Monitoring Program
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.