Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406486
Title Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone: van doelen naar opgaven voor natuurbescherming
Author(s) Jak, R.G.; Tamis, J.E.; Bemmelen, R.S.A. van; Duin, W.E. van; Geelhoed, S.C.V.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/11) - 58
Department(s) IMARES Ecosystemen
IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) habitats - flora - fauna - vogels - natura 2000 - natuurbeleid - noordzee - birds - nature conservation policy - north sea
Categories Nature Management (General)
Abstract Reden om de Noordzeekustzone op te nemen in het Natura 2000-netwerk, is de aanwezigheid van zes waardevolle leefgebieden (habitattypen), zes soorten vissen en zeezoogdieren, drie soorten broedvogels en achttien soorten trekvogels. De habitattypen, vissen en zeezoogdieren zijn aangewezen op basis van hun vermelding in de Europese Habitatrichtlijn. De vogelsoorten vanwege zo’n zelfde vermelding in de Europese Vogelrichtlijn. In dit rapport volgt een nadere bespreking van de aard van deze habitattypen en soorten, hun belang voor de Europese natuur en de beschermingsdoelen en - opgaven om dat belang te waarborgen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.