Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406506
Title Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Postma, J.
Source Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 35 - 35.
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - landbouw - nederland - bodemvruchtbaarheid - soil management - sustainable land use - sustainable agriculture - agriculture - netherlands - soil fertility
Categories Soil Science (General)
Abstract Zware machines verpesten de bodemstructuur in de akkerbouw. In de veehouderij komt bij gras scheuren een grote hoeveelheid nitraat vrij. Dit zijn maar twee voorbeelden van ongewenste effecten van maatregelen op onze bodem. En dat terwijl de maatschappij juist verwacht dat boeren hun bodem zó beheren, dat ze ook diensten voor de samenleving kunnen leveren en dat altijd kunnen blijven doen. Het is tijd voor een duurzamer bodembeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.