Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406515
Title Watervraag boomteelt in het gebied Gouwe Wiericke
Author(s) Aendekerk, T.G.L.; Reuler, H. van; Wit, A. de; Bals, J.
Source Boskoop : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) boomteelt - waterbehoefte - wateraanvoer - polders - waterkwaliteit - zuid-holland - arboriculture - water requirements - water advance - water quality
Categories Water Supply
Abstract De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 tot 60.000 m3/dag. Het Hoogheemraadschap hanteert als basis voor kwaliteitsbeheer een chloride gehalte van 300 mg per liter. Later is dit bijgesteld naar 200 mg. Deze bijstelling betekent dat het Gouwe water niet meer geschikt is als inlaat voor water voor het sierteeltcentrum Boskoop. Een goede aanvoer en verdeling via de Gouwe Polder is noodzakelijk en in principe is het ook mogelijk deze als doorvoeren voor de Polder Bloemendaal aan te passen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.