Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406516
Title Ethyleenschade bij gekoelde bewaring van vruchtbomen : een praktijkinventarisatie en onderzoek naar grenswaarden
Author(s) Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M.; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koelen - ethyleen - schade - inventarisaties - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - cooling - ethylene - damage - inventories
Categories Fruit Growing / Quality Management
Abstract In de winter en het voorjaar 2010 is door PPO Fruit onderzoek uitgevoerd naar de gekoelde bewaring van vruchtbomen. Een deel van het onderzoek betrof een inventarisatie van de bewaaromstandigheden, in het bijzoner de heersende ethyleenconcentraties in de cellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.