Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406518
Title Grauwe ganzen en natuurschade in reservaten : een analyse van de perceptie van beheerders
Author(s) Kleijn, D.; Clerkx, A.P.P.M.; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2165) - 34
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Forest Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ganzen - wilde vogels - begrazing - schade - natuurgebieden - natuurbeheer - geese - wild birds - grazing - damage - natural areas - nature management
Categories Nature Management (General)
Abstract Onder beheerders van natuurterreinen waarin veel Grauwe ganzen voorkomen is een enquête uitgevoerd naar de perceptie van de eventueel door deze soort veroorzaakte natuurschade. De enquête is aangeboden aan 69 beheerders, waarvan er 42 hebben gereageerd. De vragen hadden betrekking op het al of niet waarnemen van schade, welke natuurelementen dat betrof en of er al of niet maatregelen werden getroffen. Een literatuuronderzoek is gedaan naar uitgevoerd onderzoek aan natuurschade door Grauwe ganzen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.