Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406519
Title Gezondheidseffecten van biologische voeding: ervaringsverhalen
Author(s) Vijver, L.P.L. van de
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-024 GV) - 50 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) voeding en gezondheid - biologische voedingsmiddelen - consumentenonderzoeken - nutrition and health - organic foods - consumer surveys
Categories Human Nutrition and Health
Abstract In een kwalitatief onderzoek, waarin de consument van biologische producten is gevraagd zijn/haar ervaring met biologische voeding te beschrijven, is onderzocht of mensen die zijn omgeschakeld van reguliere voeding naar biologische voeding een effect op hun gezondheid hebben ervaren. Deelname kon door het invullen van een online vragenlijst. Een kwart had geen duidelijk effect bemerkt, terwijl de overigen allemaal 1 of meerdere effecten beschreven hebben. Onderzoek naar ervaringen van een consument zijn per definitie subjectief. Toch kunnen ook objectief te meten verschillen in voedingswaarde tussen biologische en gangbare producten, en de veranderde productkeuze een mogelijke verklaring geven. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat de keuze voor biologische producten onderdeel is van een totaal bewustwordingsproces, waarbij soms ook andere leefstijlfactoren veranderen. Onderzoek waarbij de consument zelf aan het woord komt, blijkt een goede manier om inzicht te krijgen in de ervaringen van consumenten met biologische voeding. Uit deze studie komt naar voren dat zo’n drie kwart van de ondervraagden bij de overstap van gangbare naar biologische voeding een positief gezondheidseffect ondervindt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.