Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406521
Title Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009
Author(s) Timmermans, B.; Burgt, G.J.H.M. van der; Berg, C. ter; Staps, S.
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-026 LbP) - 40 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - biologische landbouw - courgettes - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - lichte-matig zware kleigronden - veldproeven - fertilizer application - organic farming - marrows - field vegetables - outdoor cropping - clay loam soils - field tests
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract In het kader van het project Minder en Anders Bemesten is op het bedrijf van Jan en Hans van Lierop een vervolgonderzoek uitgevoerd. In een veldexperiment in herhalingen is getracht de productie van courgette gelijkmatiger in het seizoen te verdelen door op twee peilers te steunen: een bescheiden bemesting om de productie in het begin van het seizoen te verhogen, en grasklaver als voorvrucht om de productie verderop in het seizoen te verhogen. De resultaten tonen dat deze aanpak werkt: met een relatief kleine bemesting is er geen sprake van een verlaagde opbrengst in de eerste helft van de productieperiode. Verder is de bodemstructuur verbeterd door de grasklaver en is de mestgift lager dan anders het geval zou zijn geweest.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.