Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406523
Title Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaat akkerbouw op klei : maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H.
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-023 LbP) - 35 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - biologische landbouw - aardappelen - akkerbouw - lichte zavel - groenbemesters - stikstof - organische stof - veldproeven - fertilizer application - organic farming - potatoes - arable farming - sandy loam soils - green manures - nitrogen - organic matter - field tests
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract Op een zavelgrond is een bemestingsexperiment aangelegd in een aardappelgewas in vier herhalingen. Naast de controle is gebruik gemaakt van luzerne vers gesneden, luzerne kuil eerder toegediend, luzerne kuil later toegediend, kippenmest en een mengsel van rundvee dunne mest met vinasse. De stikstofmineralisatie was in het vroege voorjaar (begin april) bij luzerne kuil voldoende snel om binnen drie weken circa 35 kg meer N te leveren dan de controle. De stikstofefficiëntie bij gebruik van luzerne is vergelijkbaar met die van de dunne mest / vinasse. De organische stof balans valt zeker niet ongunstiger en misschien gunstiger uit. Geconcludeerd wordt dat de luzerne een volwaardig alternatief is voor dierlijke mest, en dat luzerne kuil enkele voordelen biedt ten opzichte van verse luzerne maar wel extra handelingen en kosten met zich meebrengt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.