Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406524
Title Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaat tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008
Author(s) Timmermans, B.G.H.; Burgt, G.J.H.M. van der; Berg, C. ter; Staps, S.
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-025 LbP) - 32 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - biologische landbouw - courgettes - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - cultuurmethoden - groenbemesters - stikstof - veldproeven - fertilizer application - organic farming - marrows - field vegetables - outdoor cropping - cultural methods - green manures - nitrogen - field tests
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract Op een kleigrond werd in samenwerking met een tuinbouwer een systeem ontwikkeld voor de teelt van courgette na gras/klaver voorvrucht. Het betreft de teelt op bedden met een aangepaste bemesting. De resultaten laten zien dat het systeem voor courgette nog niet bedrijfsklaar is. De praktijkbehandeling had in eerste instantie grotere planten en een hogere opbrengst. Dit had te maken met meer beschikbaar N in een wat vroeger stadium van het groeiseizoen. In een later stadium had vooral de behandeling van courgette na gras/klaver op gespitte en gefreesde bedden in de gras/klaver een hogere opbrengst dan die van de praktijkbehandeling. Hierdoor was in totaal de opbrengst van de courgette praktijk vergelijkbaar met die van de courgette na gras/klaver op gespitte en gefreesde bedden. We concluderen dat de courgetteteelt verder geoptimaliseerd kan worden wat betreft timing van de beschikbaar komende stikstof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.