Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406526
Title Minder en anders bemesten : resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H.; Staps, S.; Haagsma, W.
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-032 LbP) - 52 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - biologische landbouw - veldproeven - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - mineralenboekhouding - stikstof - organische stof - fertilizer application - organic farming - field tests - arable farming - field vegetables - outdoor cropping - nutrient accounting system - nitrogen - organic matter
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract In dit rapport worden samenvattingen gegeven van diverse onderzoeken gedurende drie jaar op vier verschillende bedrijven. Daarbij komt vooral de opbrengst aan de orde en in mindere mate mineralenbalansen en productkwaliteit. Het project richtte zich op minder en anders bemesten in diverse bedrijfstypen met gelijke of hogere opbrengsten, verbetering van de productkwaliteit en handhaven of verbeteren van de duurzame bodemvruchtbaarheid. Het rapport eindigt met een lijst met conclusies die laat zien dat er vele middelen mogelijk en nodig zijn om een flinke slag te kunnen maken in de efficiëntie waarmee (aangevoerde) nutriënten benut kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.