Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406536
Title Richtlijn voor management van fungicidenresistentie in graanziekten
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Westerdijk, C.E.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004).
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) wintertarwe - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - plantenziektebestrijding - fungiciden - weerstand - akkerbouw - ziektebestrijding - vollegrondsteelt - winter wheat - plant protection - integrated control - plant disease control - fungicides - resistance - arable farming - disease control - outdoor cropping
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Fungiciden zullen ook in de toekomst belangrijk blijven voor de bestrijding van ziekten in granen. Fungicidenresistentie kan leiden tot slechte werking in het veld en moet daarom voorkomen worden. Indien resistentie al aanwezig is, moet daar door middel van resistentiemanagement zo zorgvuldig mogelijk mee worden omgegaan. Het behoud van een breed middelenpakket is essentieel, ook al gezien de steeds hogere eisen die aan de registratie van middelen worden gesteld. Deze publicatie vat de kennis van dit moment (april 2004) samen. Per ziekte wordt de stand van zaken besproken, evenals de aanbevelingen voor een optimale inzet van de beschikbare groepen fungiciden gericht op het voorkomen van resistentie. Trefwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, wintertarwe, ziektebestrijding, vollegrondsgroententeelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.