Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406538
Title Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS)
Author(s) Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der; Berg, W. van den
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - dosering - weersgegevens - groenteteelt - suikerbieten - pesticiden - vollegrondsteelt - akkerbouw - plant protection - weed control - herbicides - dosage - weather data - vegetable growing - sugarbeet - pesticides - outdoor cropping - arable farming
Categories Weed Control
Abstract GEWIS staat voor 'Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem'. GEWIS is een hulpmiddel voor het inschatten van de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen. Gegevens over eigenschappen en werkingsmechanismen van gewasbeschermingsmiddelen worden gecombineerd met weerinformatie. Het resultaat van deze informatie levert een inschatting van de effectiviteit van de toepassing en een advies over de mogelijkheid om de dosering eventueel te verlagen. In 2000 startte onderzoek om gegevens te genereren waarmee uitkomsten van GEWIS konden worden getoetst en worden verbeterd. Gebleken is dat de trend die GEWIS inschat voor de onderzochte middelen betrouwbaar was. De mogelijkheid om de dosering te verlagen als de omstandigheden (zeer) gunstig zijn, bleken soms te ruim en soms te krap te worden ingeschat. Tenslotte werd duidelijk dat het proces “blad nat” beter op een andere manier in de advisering kan worden ingebouwd dan op dit moment. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, suikerbieten, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, GEWIS
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.