Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406543
Title Teelthandleiding groenbemesters : Perzische klaver (Trifolium resupinatum)
Author(s) Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) groenbemesters - trifolium resupinatum - teeltsystemen - zaaien - plantenziekten - plagen - onkruiden - nematoda - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - cropping systems - sowing - plant diseases - pests - weeds - arable farming - cultivation manuals
Categories Cover Crops
Abstract Perzische klaver is oorspronkelijk afkomstig uit het Midden-Oosten. Het is een éénjarige klaver met dikke holle stengels, roze-rode bloemen en geel tot bijna zwartgroen zaad. Het duizendkorrelgewicht is 1,3 gram. Perzische klaver is een vrij betrouwbare groenbemester voor inzaai onder dekvrucht aangezien het zaad vrij gemakklijk aanslaat. In ons land kan Perzische klaver een redelijk resultaat geven bij uitzaai onder wintertarwe mits er niet te vroeg wordt gezaaid. Bij vroeg zaaien groeit Perzische klaver te hoog in de dekvrucht; ook in tarwerassen met kort stro kan dit gebeuren. Vlas als dekvrucht is ongeschikt. Het gewas kan op alle grondsoorten gezaaid worden. Perzische klaver is na witte klaver de beste stikstofbinder onder de klavers; i.c.m. de vrij hoge drogestofproductie kan de stikstof inhoud van het gewas heel hoog zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.