Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406544
Title Teelthandleiding groenbemesters : grasachtigen
Author(s) Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) groenbemesters - grassen - lolium perenne - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - grasses - arable farming - cultivation manuals
Categories Cover Crops
Abstract Grassen zijn zeer gewaardeerde groenbemesters. Ze hebben een vlotte opkomst en het bestrijden van onkruiden met groeistoffen is geen probleem. Het belangrijkste voordeel van grassen is dat ze een uitgebreid wortelstelsel vormen. Hierdoor leveren ze enerzijds een flinke bijdrage aan de voorziening met organische stof, anderzijds houden ze met hun wortels op geploegd land de grond bij elkaar, waardoor deze minder gauw verslempt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.