Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406560
Title Teelthandleiding groenbemesters : bladkool (Brassica napus)
Author(s) Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) groenbemesters - brassica napus - teeltsystemen - zaaien - plantenziekten - plagen - onkruiden - nematoda - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - cropping systems - sowing - plant diseases - pests - weeds - arable farming - cultivation manuals
Categories Cover Crops
Abstract Bladkool is een speciaal op snelheid van beginontwikkeling en bladproductie geselecteerde vorm van winterkoolzaad. Het is vanouds een gewaardeerde groenbemester. Hoewel de beworteling van de bouwvoor niet intensief is geeft het een betere beworteling dan bladrammenas en gele mosterd. Daar staat tegenover dat bladkool niet geschikt is voor late zaai. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt, omdat bladkool een waardplant is voor zowel het bietencysteaaltje als knolvoet. Het is een lang en zeer bladrijk gewas en kan een grote massa vormen. Het bovengrondse deel is erg smakelijk voor dieren en wordt vaak bestemd voor veevoer. Geteeld als groenbemester (stoppelgewas) komt bladkool niet in bloei. Het is op de meeste gronden goed te verbouwen. Veengrond is hierop een uitzondering, terwijl lichte gronden alleen geschikt zijn als er voldoende kalk en magnesium in de bodem aanwezig is. De pH(-KCl) op deze grond moet minimaal 4,5 zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.