Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406562
Title Chemische bestrijding van aardappelopslag in wintertarwe en snijmaïs
Author(s) Zeeland, M.G. van; Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) veldgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - chemische bestrijding - nieuwe producten - veldproeven - wintertarwe - maïs - akkerbouw - field crops - weed control - herbicides - chemical control - new products - field tests - winter wheat - maize - arable farming
Categories Herbicides / Crops (General)
Abstract Voor de bestrijding van aardappelopslag zijn weinig effectieve middelen beschikbaar. Het meest effectieve en gebruikte middel is Roundup. Dit middel kan niet volvelds worden verspoten en wordt gebruikt om opslagplanten aan te stippen (o.a. in suikerbieten en zaaiuien). De laatste jaren zijn er nieuwe werkzame stoffen voor onkruidbestrijding beschikbaar gekomen, met name in maïs en granen. In 2004 werden in veldproeven bestaande en nieuwe herbiciden in deze twee gewassen getoetst op hun werking tegen de aardappelopslag uit knollen. Op deze site staat een samenvatting van het rapport Chemische bestrijding van aardappelopslag in wintertarwe en snijmaïs, via een link is het hele rapport te lezen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.