Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406563
Title Bewaring van cichorei
Author(s) Brink, L. van den
Source Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) cichorei - cichorium - oogsten - opslagruimte - opslag - inuline - opslagverliezen - akkerbouw - chicory - harvesting - storage space - storage - inulin - storage losses - arable farming
Categories Leafy Vegetables / Food Preservation
Abstract Elk jaar is het nodig dat een gedeelte van de cichorei-oogst bewaard wordt bij telers. De laatste cichorei kan namelijk pas in februari bij de fabriek geleverd worden. Veelal wordt er in de praktijk naar gestreefd om de cichorei uiterlijk begin december van het veld te hebben. Dit betekent dat er partijen cichorei zijn die zeven à acht weken opgeslagen moeten worden op het bedrijf van de teler. Tijdens deze bewaring treden er verliezen op aan wortelopbrengst en ook het inulinegehalte loopt terug. De mate waarin dit gebeurt, blijkt sterk te verschillen van partij tot partij en ook van jaar tot jaar. In de jaren 1997 t/m 2002 is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bewaarverliezen te beperken en de kwaliteit zoveel mogelijk op peil te houden. Gebleken is dat cichorei het beste kan worden bewaard in onafgedekte hopen. Afdekken is alleen gewenst indien de temperatuur in kuil onder het vriespunt dreigt te komen. Voor een goed bewaarresultaat zijn wel enkele praktische punten belangrijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.