Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406570
Title Tolerantie tegen en uitzieking van Fusarium in de teelt van zaaiuien
Author(s) Kalkdijk, J.R.; Esselink, L.J.; Lamers, J.G.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 mei.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) allium cepa - uien - rassen (planten) - soortenkeuze - ziekteresistentie - bodemschimmels - schimmelbestrijding - opslagkwaliteit - zaai-uien - akkerbouw - onions - varieties - choice of species - disease resistance - soil fungi - fungus control - storage quality - spring-sown onions - arable farming
Categories Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract Fusarium oxysporum f. sp. cepae is een moeilijk te bestrijden bodemschimmel. Of en in welke mate de schimmel aantasting veroorzaakt is erg seizoensafhankelijk. Bij vroege aantasting in het groeiseizoen treedt wegval op, later in het seizoen rot aan de bol. Ook tijdens de bewaring kunnen in het veld opgetreden infecties tot bolrot leiden. De laatste jaren zijn er rassen veredeld welke in meer of mindere mate tolerantie vertonen voor de Fusarium-schimmel. Of deze rassen de bodembesmettingen doen afnemen, gelijk houden of juist doen toenemen is niet bekend. De tolerante rassen hebben als nadeel dat de bewaarbaarheid en de opbrengsten van deze rassen (nog) niet kunnen opboksen tegen de gangbare (niet-tolerante) rassen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.