Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406572
Title AGROBIOKON-winterbijeenkomsten 2004: rassenkeuze, poten en rugopbouw
Author(s) Arends, S.; Veerman, A.; Wolfs, A.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) informatieverspreiding - technologieoverdracht - onderzoeksimplementatie - zetmeelgewassen - rassen (planten) - soorten - landbouwtechniek - kennisoverdracht - fabrieksaardappelen - rassenkeuze (gewassen) - akkerbouw - diffusion of information - technology transfer - implementation of research - starch crops - varieties - species - agricultural engineering - knowledge transfer - starch potatoes - choice of varieties - arable farming
Categories Knowledge Exchange / Arable Farming
Abstract Uit de Agrobiokon-wenseninventarisatie bij telers (Klein Swormink, 2002) bleek dat telers problemen ervaren bij de rassenkeuze. Naar aanleiding hiervan is een rassenadviessysteem ontwikkeld: OPTIRas. Tijdens de Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren in december 2003 is OPTIRas bij de zetmeelaardappeltelers geïntroduceerd. Om extra aandacht te geven aan rassenkeuze zijn er in het vroege voorjaar van 2004 acht bijeenkomsten georganiseerd, waarin rassenkeuze en poten+rugopbouw zijn behandeld, gepresenteerd en gedemonstreerd. In de acht bijeenkomsten zijn er ruim 180 telers bereikt. Gezien de reactie van de telers en de evaluatie was men positief over de presentatie van OPTIRas. Ook over de presentatie over grondbewerking, poten en rugopbouw was men positief
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.