Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406574
Title Perspectieven van kwaliteitsgerichte zetmeelaardappelteelt
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) aardappelen - loofvernietiging - opslagverliezen - oogsten - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - haulm destruction - storage losses - harvesting - crop quality - crop yield - potato stores - starch potatoes - arable farming
Categories Potatoes
Abstract In de jaren 2001 en 2002 is door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van een meer op de kwaliteit gerichte zetmeelaardappelteelt. Verondersteld werd dat, door vervroeging van het tijdstip van loofdoding en het moment van de oogst, de bewaarverliezen zijn te beperken en de kwaliteit van de bewaarde zetmeelaardappelen is te verbeteren. Hierdoor zou het eventuele opbrengstverlies als gevolg van de vroegtijdige loofvernietiging mogelijk voldoende worden gecompenseerd. Het onderzoek heeft deze gedachte grotendeels bevestigd. Voor het bereiken van de maximale financiële opbrengst blijkt dat rooien voor bewaring omstreeks half oktober aan de late kant is en dat het beter is om eind september te rooien en het loof kort daarvoor te doden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.