Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406587
Title Akkerranden en onkruiden als bron van natuurlijke vijanden en plagen
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Kruistum, G. van
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - penen - brassica oleracea var. gemmifera - tarwe - groenteteelt - gewasbescherming - aardappelen - slasoorten - waterkwaliteit - aphididae - predatoren van schadelijke insecten - bevordering van natuurlijke vijanden - vollegrondsteelt - grasklaver - akkerranden - vollegrondsgroenten - cultural control - arable farming - carrots - wheat - vegetable growing - plant protection - potatoes - lettuces - water quality - predators of insect pests - encouragement - outdoor cropping - grass-clover swards - field margins - field vegetables
Categories Cultural Control / Agricultural Entomology
Abstract In het project "Biodivers" wordt op systeemniveau (24 ha, 6 gewassen) onderzocht in hoeverre akkerranden een bijdrage leveren aan de stimulering van natuurlijke vijanden van plagen in akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen. Dit past uitstekend in de beleidswens om de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, en sluit tegelijk aan bij versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit (opvangen van drift), meer recreatieve waarden en toegankelijkheid van het landschap. In dit (deel)project "Akkerranden en onkruiden als bron voor natuurlijke vijanden en plagen" wordt mede ter ondersteuning van het bovengenoemde project "Biodivers" in de zes gewassen van het aangelegde bedrijfssysteem op de OBS te Nagele (winterpeen, spruitkool, zomertarwe, ijsbergsla, aardappel en gras-klaver) sleutelplagen bemonsterd, om de uiteindelijke effecten van de aanwezige natuurlijke vijanden op plaag-gewas-niveau zichtbaar te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.