Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406598
Title Out of the box..! : kennisinnovatie in het groene onderwijs en onderzoek
Author(s) Timmermans, W.; Jonkhof, J.F.
Source Velp : Van Hall Larenstein (Groene leefomgeving van steden 01) - ISBN 9789068240320 - 195
Department(s) VHL Tuin- & Landschapsinrichting
CL - Urban and Regional Development
Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) agrarisch onderwijs - onderwijsmethoden - projecten - innovaties - stedelijke gebieden - stadsomgeving - natuurtechniek - openbaar groen - groene gevels - onderzoek - onderwijsvernieuwing - agricultural education - teaching methods - projects - innovations - urban areas - urban environment - ecological engineering - public green areas - green walls - research - educational innovation
Categories Public Green and Parks / Educational Institutions / Urban Society
Abstract Hoe kunnen de krachten gebundeld worden om de problemen van stad en land in de 21ste eeuw aan te pakken met de inzet en inventiviteit van de toekomstige generaties beleidsmakers, kennisdragers en burgers? De belangrijkste doelstelling van het lectoraat is om binnen het thema Groene Leefomgeving van Steden in het instituut Van Hall Laren-stein een onderzoekspoot op te zetten. De idee is om de visie(s) binnen de diverse vakgebieden nader te ontwikkelen. Dit kan door de kennis die binnen het onderwijs wordt geproduceerd te verdiepen en door nieuwe, onderzoek gerelateerde, netwerken te openen. Beide aspecten komen ten goede aan docent èn studenten. In deze rapportage worden twee projectlijnen gepresenteerd. Een eerste lijn is geïnitieerd vanuit de doelstelling Onderwijsvernieuwing, de andere lijn richt zich op Onderzoek en is geïnitieerd vanuit de praktijk. Vervolgens wordt de Kennisagenda gepresenteerd, die op basis van de projecten door het lectoraat en de betrokken docenten is – en overigens nog steeds wordt - ontwikkeld. Ten slotte volgt een overzicht van de publicaties van studenten rond projecten van het Lectoraat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.