Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406605
Title Het recreatief gebruik van P-Veluwe Lappendeken
Author(s) Schutter, L. de; Beunen, R.; Oosterhaven, R.
Source Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 29
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurgebieden - openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - veluwe - natural areas - outdoor recreation - recreational activities - road transport
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. P‐Veluwe Lappendeken is gelegen op een glooiing in het Nationaal Park Veluwezoom. Het bevindt zich tussen Dieren en Rheden. De Posbank met zijn uitzichten en het bezoekerscentrum zijn eenvoudig te bereiken. Op korte afstand bevinden zich diverse kastelen en landgoederen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.