Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406612
Title Ontwikkeling van geleide bemestingssystemen bij de teelt van zetmeelaardappelen
Author(s) Geel, W.C.A. van; Wijnholds, K.H.; Grashoff, C.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)1 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) aardappelen - stikstofmeststoffen - stikstofgehalte - voedingsstoffenbalans - mestgiften - gewasproductie - gewaskwaliteit - fabrieksaardappelen - bemesting - akkerbouw - potatoes - nitrogen fertilizers - nitrogen content - nutrient balance - dressings - crop production - crop quality - starch potatoes - fertilizer application - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract In het kader van LNV-onderzoeksprogramma Mest- en Mineralen verrichten PPO en PRI onderzoek aan systemen van geleide bemesting. Geleide bemesting heeft tot doel om het aanbod van nutriënten beter af stemmen op de gewasvraag, zodat bij optimale productie en kwaliteit de mestgift zo klein mogelijk is en de verliezen naar het milieu worden beperkt. De stikstofbemesting in de zetmeelaardappelteelt is gericht op het behalen van een optimaal financieel rendement, waarbij de stikstofgift niet te laag en niet te hoog mag zijn. De stikstofgift wordt afgestemd op het ras en vaak in één keer vóór poten toegediend. Echter, de wisselende en moeilijk te voorspellen mineralisatie van stikstof maakt het lastig om de optimale gift goed te kunnen bepalen. Om hier beter op in te kunnen spelen, zijn bijmestsystemen ontwikkeld, waarbij met een lagere stikstofgift wordt gestart en in de zomer wordt bijbemest. De hoogte van de bijmestgift wordt bepaald na meting van de stikstofvoorraad in de bodem of de stikstoftoestand van het gewas
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.