Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406616
Title Innovatie in de mechanische onkruidbestrijding
Author(s) Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O.; Schans, D.A. van der; Vermeulen, B.; Kurstjes, D.; Lotz, L.A.P.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - wiedmachines - innovaties - plant protection - weed control - rod weeders - innovations
Categories Plant and Crop Protection (General) / Weed Control
Abstract Verdiensten, tekortkomingen en uitdagingen. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een knelpunt. Mechanische onkruidbestrijding is hier een noodzaak om het aantal uren handwieden terug te dringen. In de reguliere landbouw bestaat belangstelling voor de mogelijkheden van mechanische bestrijding, omdat sommige onkruidsoorten met het soms te smalle bestrijdingsmiddelenpakket te weinig worden bestreden, om meer milieuvriendelijk te telen en ten behoeve van management van herbicideresistentie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.