Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406617
Title Detectie van latente Phytophthora-infecties in aardappelpootgoed
Author(s) Kalkdijk, J.R.
Source Kennisakker.nl 2004 (2004)15 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - plant protection - pesticides - potatoes - seed potatoes
Categories Plant and Crop Protection (General) / Chemical Control
Abstract In een recente survey van initiële infectiebronnen van de aardappelziekte kwam besmet pootgoed naar voren als een belangrijke, zoniet de belangrijkste bron van vroege infecties. Knolaantasting door P. infestans kan optreden gedurende het groeiseizoen, de oogst en tijdens de bewaring. Een beter inzicht in het infectieproces, de overleving van het pathogeen tijdens de opslag en de factoren die het epidemiologisch succes van een besmette poter tijdens de eerste fase van het aardappelteeltseizoen bepalen, vergemakkelijken een snelle en efficiënte aanpak van deze infectiebron. De beschikbaarheid van een snelle en betrouwbare PCR test voor latente (met het oog niet zichtbare) knolinfecties is een voorwaarde om op de andere aspecten van de epidemiologie van knol-phytophthora voortgang te kunnen boeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.