Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406619
Title The protein puzzle : the consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union
Author(s) Westhoek, H.; Rood, T.; Berg, M. van den; Janse, J.; Nijdam, D.; Reudink, M.; Stehfest, E.; Lesschen, J.P.; Oenema, O.; Woltjer, G.B.
Source The Hague : Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL publication 500166001) - ISBN 9789078645610 - 218
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) voedselconsumptie - eiwitbronnen - dierlijke eiwitten - milieueffect - voeding en gezondheid - duurzaamheid (sustainability) - vleesproductie - europese unie - dierlijke productie - dierenwelzijn - food consumption - protein sources - animal proteins - environmental impact - nutrition and health - sustainability - meat production - european union - animal production - animal welfare
Categories Human Nutrition (General) / Resource Conservation
Abstract In het rapport 'The protein puzzle. The consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union' brengen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in kaart wat de gevolgen van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten zijn voor milieu, natuur en gezondheid. Vervolgens schetst het PBL welke opties er in Europees verband zijn om de negatieve effecten te verminderen. Met deze studie verschaft het PBL relevante feiten en cijfers ten behoeve van het debat over eiwitconsumptie, inclusief een indicatie van de onzekerheden daarbij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.