Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406628
Title Ondernemen op het platteland van 2040: een essay voor de Raad voor het Landelijk Gebied. Slotadvies RLG 09/8, deelstudie 3. Raad voor het Landelijk Gebied.
Author(s) Poppe, K.J.; Dvortsin, L.; Koolen, Koos; Levelink, Paul
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 36
Department(s) LEI Data
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bevolking - ondernemerschap - onzekerheid - toekomst - scenario-analyse - agriculture - farm results - agricultural population - entrepreneurship - uncertainty - future - scenario analysis
Categories Farm Management
Abstract Veel toekomstverkenningen gaan de mist in omdat ze onvoldoende rekening houden met trendbreuken en te makkelijk de huidige trends doortrekken. De huidige economische situatie herinnert ons er in ieder geval aan dat de toekomst soms dramatische wendingen kan krijgen. Op drie zaken gaat dit essay dieper in: waar verdient de ondernemer in 2040 zijn geld mee, is dat nog steeds georganiseerd als gezinsbedrijf en welke relatie heeft dat met het landschap anno 2040.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.