Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406645
Title Resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje in bladrammenas
Author(s) Visser, J.H.M.
Source Kennisakker.nl 2009 (2009)24 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) meloidogyne chitwoodi - raphanus sativus - resistentie van variëteiten - testen - assays - nematoda - akkerbouw - varietal resistance - testing - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het niveau van resistentie van bladrammenasrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, kan op meerdere manieren worden bepaald. Om het resistentieniveau van rassen objectief vast te kunnen stellen, is een betrouwbare en door een onafhankelijke instantie uit te voeren toetsmethode noodzakelijk. In 2006 is een onderzoeksproject gestart, onderdeel uitmakend van het Actieplan aaltjesbeheersing, waarin verschillende methodieken om resistentieniveaus te bepalen met elkaar werden vergeleken. Resultaten van de verschillende gebruikte lab- en kasproeven bleken sterk met elkaar en met de resultaten van veldonderzoek samen te hangen. Andere aspecten, zoals kosten en praktische uitvoerbaarheid, bepalen daarom voor een belangrijk deel de keuze voor de meest geschikte toetsmethode. In 2009 wordt de meest geschikte toetsmethode opnieuw getoetst en zal een eerste (officiële) toetsing van een beperkt aantal (nieuwe) bladrammenasrassen worden uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.