Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406659
Title Economisch en maatschappelijk rendement uit ruimte : vijf stappen om landschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken
Author(s) Gaaff, A.; Blaeij, A.T. de; Michels, R.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 11-026)
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dagrecreatie - recreatievoorzieningen - natuur - landschapsbeheer - kosten-batenanalyse - kosten - day visits - recreational facilities - nature - landscape management - cost benefit analysis - costs
Categories Leisure and Recreation
Abstract Een vijfstappenplan is gepresenteerd voor de recreatie-ondernemer, die aandacht aan de directe leefomgeving wil schenken. De vijf stappen zijn: 1. Zet investeringsopties naast elkaar. 2. Beschrijf de zichtbare verschillen. 3. Investeer binnen en buiten het bedrijf de effecten van de verandering. 4. Bepaal de omvang en de kosten en baten van de effecten. 5. Presenteer de kosten en de baten. Wat het laatste betreft: cijfers ondersteunen de marketing van het product en verstevigen de communicatie met plaatselijke en regionale overheden die vergunningen toekennen en bestemmingsplannen maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.